تعرفه ها و امکانات آنیل اس ام اس

آنیل اس ام اس یک سامانه پیامکی معمولی نیست!
یکی از ارزانترین ، سریعترین و موثرترین روش تبلیغات ، ارسال پیامک تبلیغاتی میباشد ، با استفاده از بانک شماره ها و دیگر امکانات پنل پیامک ، محصول و کار خود را تبلیغ نمایید و از این طریق مشتریان خود را افزایش دهید. استفاده از پنل پیامک یکی از بهترین و آسانترین راه ها برای اطلاع رسانی و ارتباط مستمر با مشتریان میباشد .
امکاناتپنل پایهپنل شرکتیپنل تجاریپنل طلایی
ارسال تکیدارددارددارددارد
ارسال گروهیدارددارددارددارد
ارسال منطقه ایندارددارددارددارد
ارسال از دکل BTSندارددارددارددارد
ارسال سریعدارددارددارددارد
ارسال از فایل اکسل و متنیدارددارددارددارد
ارسال مشاغلندارددارددارددارد
ارسال کد پستیندارددارددارددارد
ارسال محله ایندارددارددارددارد
پیامک زمانداردارددارددارددارد
ارسال از روی نقشهندارددارددارددارد
ارسال سن و جنسیتنداردندارددارددارد
ارسال متناظرنداردندارددارددارد
ارسال هوشمنددارددارددارددارد
ارسال از بانک اختصاصیندارددارددارددارد
ارسال صوتینداردندارددارددارد
ارسال لیست سیاهندارددارددارددارد
گزارش تحویلدارددارددارددارد
دریافت پیامکدارددارددارددارد
منشیندارددارددارددارد
دفترچه تلفندارددارددارددارد
پاسخگوی خودکارندارددارددارددارد
نظرسنجیندارددارددارددارد
مسابقهندارددارددارددارد
تبریک و مناسبتندارددارددارددارد
اقساطندارددارددارددارد
منشی عضویتندارددارددارددارد
سیستم ایمیلنداردندارددارددارد
ویزیت و نوبت دهینداردنداردندارددارد
انتقاد پیشنهادنداردنداردندارددارد
کدخوانندارددارددارددارد
هدیهنداردندارددارددارد
انتقال دهندهندارددارددارددارد
ایجاد همکارنداردنداردندارددارد
آهنگ پیشوازنداردندارددارددارد
کنترل پنل از موبایلنداردندارددارددارد
ارزش افزودهنداردندارددارددارد
وب سرویسندارددارددارددارد
خط خدماتینداردندارددارددارد
برگشت هزینه پیامک ناموفقدارددارددارددارد
خطوط اختصاصی1 خط رندوم1 خط انتخابی2 خط انتخابی2 خط انتخابی + 021
خط 021نداردنداردندارددارد
شارژ هدیه500 پیامک هدیه1000 پیامک هدیه1500 پیامک هدیه2500 پیامک هدیه
تعرفه پیامک15,7 تومان15,1 تومان13,2 تومان11,3 تومان