آنیل اس ام اس یک سامانه پیامکی معمولی نیست!
یکی از ارزانترین ، سریعترین و موثرترین روش تبلیغات ، ارسال پیامک تبلیغاتی میباشد ، با استفاده از بانک شماره ها و دیگر امکانات پنل پیامک ، محصول و کار خود را تبلیغ نمایید و از این طریق مشتریان خود را افزایش دهید. استفاده از پنل پیامک یکی از بهترین و آسانترین راه ها برای اطلاع رسانی و ارتباط مستمر با مشتریان میباشد .

اپراتورها

پنل پایه

پنل شرکتی

پنل تجاری

پنل طلایی

1000

19.8

19

16.6

14.2

2000

19.8

19

16.6

14.2

3000

19.8

19

16.6

14.2

50009 - 50001

15.7

15.1

13.2

11.3

50005 - 50002

16.5

15.9

13.9

11.9

50004

19.8

19

16.6

14.2

021

18.1

17.4

15.2

13

bts

-

19

16.6

14.2

پیام صوتی

-

-

2.7

2.3